Politică GDPR

Operatorul de date cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către Vasiliu Cosmin , e-mail responsabil cu protecția datelor: office@ajutorcoronavirus.ro.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în mod voluntar prin intermediul formularului de anunț pe care le obținem în cursul și în legătură cu postarea anunțurilor, strict în scopul și pe perioada existenței anunțului.

Ne întemeiem aceste prelucrări pe prevederile art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) – consimțământul dvs. acordat prin bifarea căsuței de mai jos.

Datele dvs. nu fac obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Transmiterea datelor

Datele nu se transferă în afară UE/SEE, iar intern se pot transferă către membrii echipei care au rolul de a introduce aceste date in baza de date , terți contractați pentru derularea activității acesteia, de pildă, consultanți juridici, auditori, prestatori de alte servicii.

De asemenea, voluntarii care prestează gratuit servicii pentru dumneavoastră vor accesa datele prin intermediul website-ului și vor acționa ca operatori independenți, în temeiul art. 6, alin. 1, lit. d) – prelucrarea datelor în scopul protejării intereselor dvs. vitale de a avea acces la bunuri și servicii care vă sunt necesare pentru a vă asigura traiul în perioada stării de urgență și a izolării impuse obligatoriu prin legislația în vigoare. 

Termene de retenție

Datele furnizate voluntar de dvs. se păstrează pe o perioada egală de timp cu perioada existenței anunțului dumneavoastră. În cazul în care considerăm că anunțul dumneavoastră nu folosește la scopul acestui website, anunțul nu va fi postat, iar datele dumneavoastră vor fi șterse pe loc. În cazul în care vreo prevedere legală impune păstrarea pe o perioada mai lungă, le vom păstra conform legii.

Orice alte date cu caracter personal se păstrează strict conform obligațiilor legale.

Măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea respectării principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe un hard extern protejat cu parolă și firewall și sunt șterse conform paragrafelor de mai sus.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi conferite de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul la ștergere; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție la prelucrarea că parte a unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare. 

Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat prin transmiterea unui email de informare la adresa office@ajutorcoronavirus.ro și obținere consimțământ, caz în care vom înceta orice prelucrare pentru viitor. Prelucrările până la retragerea consimțământului rămân valabile.

Pentru exercitarea oricăruia din acest drepturi, puteți înainta o cerere către office@ajutorcoronavirus.ro . 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.

 1. Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:
  1. Folosim Google Analytics și Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator;
 2. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri – de exemplu:
  1. în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”;
  2. în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și
  3. în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

 1. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:
  1. În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și
  3. în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”.
 2. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

Prin folosirea website-ului, sunteți de acord cu această politică.